Hyrcyklar och byggnation

Vi har skaffat tre hyrcyklar för uthyrning i hallen. Det är tre BMX:er i olika storlekar för att passa barn från ungefär 6 år och uppåt. Det är i samarbete med http://www.RITE.se som vi ordnat fram dessa cyklar som vi hoppas ska ge fler möjlighet att prova på att cykla i vår hall. Kolla gärna in deras sortiment på deras hemsida. Vi inväntar leverans av hjälmar och verktyg från http://www.CYCLECOMPONENTS.com innan vi börjar hyra ut cyklarna så ha lite tålamod så kommer vi att skriva här och sätta upp information på plats i hallen vad som gäller om man vill hyra en BMX. När allt är klart och redo med cyklar och hjälmar kommer vi även dra igång nybörjarcykel med instruktörer på plats.

Vi kommer snart börja bygga vidare på vår yta för att påbörja resan mot en mer komplett yta. Vi kommer INTE att stänga hallen eller spärra av någon yta mellan quarterpipen och bank/platå-hindret. Bakom quarterpipen kommer vi att ha en liten byggyta för att bygga mindre saker att sedan ställa ut på mellandelen. Sist kommer vi slutföra den västra änden där vi kommer ha byggdel framöver. På detta sätt kan verksamheten ändå pågå medans bygget fortskrider och har varit vår plan från början av förra året när ombyggnation påbörjades.

Kör så det ryker!

Kickboard

Det har kommit till vår kännedom att kickboardåkare åker på tider avsedda endast för cyklister. Att detta har kunnat göras beror på att personal i hallen varit felinformerad. Detta är numer åtgärdat och vi kommer framöver att vara hårda på att våra regler följs. Att vi har tider för ENDAST cykel beror på att våra cyklande medlemmar har framfört önskemål om detta på vårt årsmöte och vi har därför tagit fram det schema som är MYCKET TYDLIGT uppsatt i hallen och här på sidan. Om våra regler inte följs kommer åtgärder att vidtas. Kickboardåkare som vistas på ytan på tider för endast cykel kommer att avvisas från hallen och om det sker vid upprepade tillfällen uteslutas ur föreningen. Tråkigt att behöva skriva detta då vi tycker att det är väldigt lätt att följa de regler som våra medlemmar själva bestämt om på vårt årsmöte.

Det finns säkert någon därute som undrar varför en del cyklister inte alltid vill ha kickboardåkare samtidigt som de åker. Svaret på det är enkelt. Kickboardåkare är ofta yngre än cyklisterna och visar bristande förståelse och respekt för de andra i hallen. Det finns flertal exempel på hallar där kickboardåkare blivit utslängda pga just detta. Vi vill inte att det ska hända i vår hall så vi ber er föräldrar till kickboardåkare att prata med era barn och förklara hur man beter sej mot människor i allmänhet och som åkare i hallen i synnerhet. Vi har inte behövt tillrättavisa en enda cyklist men ett flertal kickboardåkare i år. Detta gäller inte alla kickboardåkare givetvis, det finns flera som är jättetrevliga och visar förståelse för övriga i hallen och verkligen trivs i hallen. Vi hoppas på ett trevligt klimat i hallen och hälsar alla välkomna!