Byggnation

Vi kommer dra igång att bygga inom mycket kort och har spärrat av en liten del av ena änden för byggnation. Vi vill att detta område får vara i fred och att ni respekterar avspärrningen. Viss förstörelse av byggmaterial har förekommit vilket vi hoppas är oavsiktligt. Tänk på att det är era pengar som går till materialet och att vår budget är tämligen begränsad vilket innebär att det inte är säkert att vi har råd att ersätta förstört material vilket i sin tur leder till att vi inte kan bygga som vi vill. Den stora delen av ytan är fortfarande öppen så kör så det ryker!

Vidare vill vi uppmana alla som vistas i hallen att slänga skräp i soptunnan så andra slipper plocka upp efter er.

Annonser