Kickboard. Igen.

Vi har några saker att ta upp med er som åker kickboard i hallen:

1. Nedskräpning. Efter VARJE kickboardtillfälle i hallen är vår yta fylld med matrester, burkar, godis och annat skräp. Det förekommer inte efter BMX-tillfällena utan bara efter kickboardåkarna. Vi antar att det beror på kickboardåkarnas låga ålder och bristen på närvaro av föräldrar/ledare som kan hålla koll på dessa individer. Det finns flera soptunnor i hallen och vi vill att ni som vistas i hallen använder dessa.

2. Respekt. Det förekommer trakasserier och smädelser endast på kickboardtider i hallen, mot BMX:are och kickboardåkare emellan. Detta är inte okej. Dessutom ska man inte springa till ansvarig för hallen och gnälla med osanna uppgifter angående detta, för att försöka ”vinna” en meningsskiljaktighet där man vet att man själv har fel. Det är eget personligt ansvar som gäller, man ska bete sej på ett respektfullt sätt gentemot andra som vistas i hallen, det gäller ALLA och känns självklart.

3.  Tider för endast BMX. Det försöks VARJE VECKA åka kickboard på tider avsedda för endast cykel. När detta uppdagas blir de individer som försöker detta avvisas från hallen och det har hänt flera gånger varje vecka i några månaders tid. Att det är separata tider beror på ett beslut som tagits på årsmötet och som ett direkt önskemål från våra medlemmar som deltog på mötet. Detta ska respekteras även framöver och vi har varit mycket generösa mot de som avvisats från hallen och inte genomfört en enda hårdare åtgärd i form av uteslutning. Vi vill undvika det för vi tror inte att någon tjänar på det, dock har vi kvar det som sista utväg.

4. Ytnyttjande av hallen. Vi har vid upprepade tillfällen sett att några individer från kickboardgänget försöker leka parkour/åka rutschkana på vår OCH skateboardsidan (där de inte betalat avgift för att vistas). Hallen är till för skateboard samt cykel på de separata ytor som finns och för detta endast. Har man inte ett åkfordon som är för ytan avsett ska man undvika att vistas på ytan och istället uppehålla sej på en biyta som innebär att man inte är i vägen för de andra som är aktiva.

Så hur ska vi komma tillrätta med ovanstående?

Vi tror att det ligger väldigt mycket föräldraansvar i detta. Det är tveksamt att det fungerar att dumpa sina barn i 4 timmar som om det vore något lekland med tanke på ovanstående punkter. Föräldrar är ytterst ansvariga för sina barn och vi ser gärna att minst en förälder är på plats under hela tiden som barnen är i hallen för att stävja det beteende som inte är önskvärt i hallen. Vi har inte möjlighet att hålla uppsikt under alla tider i veckan och det faller inte på skateboardklubben att vakta över de barn som eventuellt kan tänkas bete sej illa. Det är barnens och föräldrarnas ansvar att se till att sina barn beter sej på en bra sätt.

Vi ger det EN chans till, om sen beteendet fortsätter så kommer vi att skicka ut sådana som inte kan uppvisa prov på ett korrekt beteende i hallen alternativt stänga ner möjligheten för kickboardåkning på vår yta överhuvudtaget. Det innebär i klartext att vi kommer riva årskort och avvisa dessa individer från hallen för resten av året för att sedan diskutera på nästa årsmöte om de får komma tillbaka. Vi vill inte göra såhär, det känns som om det vore väldigt lätt att stävja detta med föräldrarnas hjälp. Vi hoppas att ni som föräldrar kan uppskatta detta och ta det för vad det är. Vill ni att era barn fortsatt ska kunna åka kickboard på vår yta så behöver vi er hjälp att komma tillrätta med det här.

Vi är öppna för glada, kreativa förslag på om det är något vi kan ändra eller förbättra för att komma tillrätta med det här. Våra kontaktuppgifter hittar ni i fliken ”om oss” här på vår hemsida.

/Styrelsen i Karlstad MTB/BMX