Årsmötet 2015

Årsmötet har varit och ny styrelse har valts den ser nu ut så som

Ordförande: Patrik Szasz
Kassör: Jonas Blomqvist
Sekreterare: Kim Lill
Suppleant: Carl

Mer info kommer..

Annonser