Dirten och vi

Kära medborgare, medlemmar och övriga

Vi som ideell förening har valt att säga upp vårat avtal med Karlstads kommun om upplåtelse av mark för att anlägga dirt (jordhopp för cyklar) idag. Anledningen till detta är att utomstående personer som mycket aggressivt och helt utan förståelse för vår verksamhet försökt få oss att genomföra deras personliga agendor vad gäller verksamheten i dirtområdet på norra Kroppkärr. Vi tänker inte låta oss styras av några utomstående som inte ens kan inleda en normal dialog om vår verksamhet och under inga omständigheter själv kan tänka sej att bidra med något till föreningens medlemmar. Om man i sin villfarelse tror att vi utför en välgörenhet mot individer med ett egenupplevt behov i staden så har man helt missförstått vår mission. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att cykla som man själv vill. Vi vill INTE styra våra medlemmar och deras vilja utan vill ge dem själva möjlighet att påverka sin egen cykling. Alla cyklister är välkomna i vår förening och vi jobbar i enlighet med demokratiska principer vilket ger alla medlemmar lika mycket möjlighet att utveckla föreningens verksamhet så länge den är i enlighet med vår stadgar.

Den nuvarande styrelsens fokus kommer framöver ligga på inomhushallen och dess verksamhet. Höstens träningar har kommit igång, hyrcyklarna är redo och vi känner oss lika taggade nu som förut. Vi såg möjligheter med dirten men i ljuset av vissa individers beteende så ser vi att det inte är möjligt att driva någon verksamhet på det området. Tyvärr drabbar ju detta beteende våra medlemmar likväl som utomstående i och med att vi som förening framöver inte har rätt att bedriva någon form av organiserad verksamhet där. Vi hoppas att det kan hända positiva saker även inom dirtåkningen i Karlstad med omnejd framöver.

Med vänliga hälsningar, styrelsen för Karlstad MTB/BMX